Torfowisko Guzów

Rozległe torfowisko przejściowe Guzów (92,4 ha) jest interesującym zbiorowiskiem roślinności i posiada osobliwą faunę. Badania zespołu przyrodników pod kierownictwem dr Andrzeja Jermaczka wykazały, że obszar ten zasługuje na szczególną ochronę.

Torfowisko powstało w wyniku wypłycenia i wypełnienia torfem zbiornika wodnego z ograniczonym odpływem wód powierzchniowych. Gospodarczo jest to nieużytek, ale jego małą przydatność użytkową szczodrze nagradza bogactwo flory i fauny.

Spośród ponad 150 stwierdzonych gatunków roślin na szczególną uwagę zasługują gatunki rzadkie, ginące i chronione. Należy do nich podlegający całkowitej ochronie wrzosiec bagienny, gatunek o zasięgu atlantyckim, licznie występujący jedynie na Pomorzu, a na Ziemi Lubuskiej znany tylko z kilku stanowisk. W Guzowie występują trzy gatunki rosiczek: okrągłolistna, długolistna i pośrednia. Inne rzadkie gatunki roślin to wełnianka wąskolistna, przygiełka biała, grzybień północny, jaskier wielki, kłoć wiechowatą, a także podkolan biały i storczyk krwisty.

Równie cenna jest fauna tego torfowiska. Jest to miejsce lęgowe 34 gatunków ptaków, a dominują wśród nich potrzos, trzcina-czek, rokitniczka. Spotyka się także świerszczaka, bączka i kureczkę nakrapianą. Na torfowisku gniazduje od 3 do 5 par żurawia, co stawia to miejsce jako jedno z największych stanowisk tego gatunku w zachodniej Polsce. Kureczka nakrapiana występuje na Ziemi Lubuskiej zaledwie w kilku miejscach. W Guzowie gnieździ się także błotniak zbożowy, należący do gatunków wyjątkowo rzadkich. Na obrzeżach, obejmujących teren zadrzewiony i porośnięty krzewami, stwierdzono występowanie 23 gatunków ptaków, a wśród nich ziębę, rudzika, pierwiosnka i cierniówkę. Teren stanowi żerowisko dla pary kruków i myszołowów. Zaobserwowano dwie pary bociana czarnego, a także czaplę, kanię czarną i trzmielojada.

Płazy reprezentowane są na Torfowisku Guzów przez cztery gatunki: żabę trawną, moczarową, wodną i ropuchę szarą, a gady to : zaskroniec, jaszczurka żyworodna i jaszczurka zwinka. Prawdopodobnie występuje też żmija zygzakowata. Spotykane gatunki ssaków to dzik, jeleń, sarna, lis, mysz zaroślowa i ryjówka aksamitna.