Historia

Po raz pierwszy Guzów wymieniony został w spisie dóbr żarskich Bibersteinów w roku 1381 jako GOSTESCHAW. Liczył wtedy 12 flamandzkich włók i był w posiadaniu v. Salgastów. Byli to jedyni właściciele lenni, gdyż po nich wieś zamieniona została w dobra kameralne dóbr żarskich, to znaczy, podlegała bezpośrednio pod zarząd dworskiej kancelarii. Rejestr Bibersteinów notuje też 6 bartników, którzy wymienieni byli jeszcze w 1740 roku. W 1800 roku wieś liczyła 36 rolników.

Od zawsze jej "specjalnością" była hodowla rogacizny, co nie dziwi zważywszy na duże powierzchnie łąk. W 1737 roku rejestry notują 351 sztuk bydła. W końcu XIX wieku intensywnie uprawiano len, który był przetwarzany na miejscu. Otrzymane w ten sposób włókno wykorzystywano do tkania płótna, później bielonego. Nazwa "Bleiche" na wiejskiej drodze w Guzowie dowodzi istnienia w tym miejscu wybielarni. Uzyskane siemię lniane było przerabiane w guzowskim młynie na popularny olej lniany.

W miejscowości zarejestrowane są 24 stanowiska archeologiczne, od śladów osadniczych epoki kamiennej, osad i cmentarzysk kultury łużyckiej z okresu brązu i początków epoki żelaza, przez starożytność do wczesnego i późnego średniowiecza.

Guzów jest dzisiaj sołectwem o układzie wielodrożnicowym rozwiniętym w XIX i XX wieku z pierwotnej rzędówki, w której domy stały po południowej stronie drogi wiejskiej. Najstarsza część wsi posiada zwartą zabudowę szczytową. Zagrody składają się z 3-5 budynków usytuowanych przeważnie na planie podkowy. Jeszcze w 1939 roku wśród wiejskiej zabudowy stały domy i stodoły kryte strzechą. Kilka z nich miało częściowo konstrukcję ryglową, pochodzącą z 1794 i 1804 roku.

Wieś położona była na tak zwanym wendyjskim terenie powiatu żarskiego. Tutaj najdłużej utrzymała się ludność słowiańska i tutaj też niemal do XX wieku zachowały się dawne, rodzime stroje ludowe, zwyczaje i w nikłym stopniu język.

Największą liczbę mieszkańców Guzów osiągnął w roku 1854 z liczbą 379 osób. Przed wojną, w 1939 r. mieszkało tutaj 270 osób. W 1939 roku zbudowano utwardzoną drogę pomiędzy Guzowem i Jasieniem. Wzdłuż niej powstała wtedy pierwsza w tym regionie ścieżka rowerowa.